Zamek Książąt Głogowskich, obecnie dobrze znamy jako Muzeum Archeologiczno-Historyczne, mieszczące się przy ulicy Brama Brzostowska 4. Jednak jak powstała ta budowla i jaką pokrótce historię ma za sobą, dowiecie się w poniższym wpisie.

Kilka zdań na temat Zamku Książąt Głogowskich

Budynek ten powstał w XIII wieku i był zbudowany z drewna, posiadał także murowaną wieżę o cylindrycznym kształcie, której wysokość wynosi 24 m. Niestety w następstwie wielkiego pożaru w Głogowie, został całkowicie zniszczony. Następnie został odbudowany, w postaci trzech budynków, a każdy z nich posiadał jedno piętr. Wieża pozostawała ta sama.  Zamek zamieszkiwał książę Henryk, jednakże gdy podzielono miasto Głogów, budynek przejęli czescy królowie. W późniejszych latach zamek był siedzibą wielu książąt, królów i rodów. Na przełomie XV i XI wieku zamek zamieszkiwał królewicz Zygmunt Jagiellończyk. Warto dodać, że w zamku tym dwukrotnie zatrzymał się Napoleon.

Zamek został bardzo dotknięty szkodami w roku 1945, kiedy to podczas II wojny światowej nie przetrwał zaistniałych walk. Odbudowa zakończyła się niemalże po niespełna 40 latach!  Miedzy innymi zbudowano nowe skrzydło południowe, wieża natomiast została zmieniona, mimo zachowania całkiem dobrego ówczesnego stanu.

Dziś oprócz Muzeum Arecheologiczno – Historycznego, której zbiory przekraczają 40 000 eksponatów, znajduje się Towarzystwo Ziemi Głogowskiej