W newsach politycznych, Radosław Kosmalski podjął decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji radnego powiatu głogowskiego. To stanowisko porzucił zgodnie z wcześniej zapowiadanym planem, który przedstawił po tym, jak objął rolę dyrektora ds. pracowniczych w hutniczym przemyśle.

To zaangażowanie polityczne rozpoczęło się po wyborach, które odbyły się 7 kwietnia, kiedy to Kosmalski zdobył 477 głosów i tym samym uzyskał pozycję radnego. Jednakże, już na początku maja znajdował się na stanowisku dyrektora ds. pracowniczych w Hucie Miedzi Głogów. Wówczas deklarował, że nie będzie pełnił obu ról jednocześnie, ponieważ wiązało by się to z koniecznością podziału jego uwagi na obie funkcje.

Zgodnie z jego wcześniejszymi zapowiedziami, Kosmalski podczas ostatniego posiedzenia złożył rezygnację z funkcji radnego. Chociaż Rada Powiatu przyjęła uchwałę w tej sprawie, formalny proces ustania mandatu radnego po pisemnej rezygnacji wymaga jeszcze decyzji ze strony komisarza wyborczego. Po jej wydaniu, miejsce Kosmalskiego zająć ma osoba z jego listy, która zdobyła najwięcej głosów. Z naszych informacji wynika, że jest to Danuta Dawidowska, urzędnik samorządowy zajmujący się obecnie pozyskiwaniem funduszy unijnych. Oczywiście, zostanie radną tylko w przypadku, jeżeli wyrazi na to zgodę.

Wskazuje się, że ta zmiana stanowisk nie będzie jedyną w radzie powiatu głogowskiego, która powinna składać się z 21 radnych. Oprócz Kosmalskiego, swojej przysięgi nie złożył również Jarosław Dudkowiak (były starosta głogowski), co oznacza, że nie jest oficjalnie radnym. Obecnie w powiecie pełni funkcję 19 radnych.