W Głogowie, a dokładniej na terenie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej. Udział w nim wzięli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie patronatem objął Jarosław Dudkowiak – starosta głogowski. Natomiast współorganizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Głogowie. 

Celem organizowanego turnieju motoryzacyjnego jest przede wszystkim propagowanie zasad bezpiecznej jazdy i stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Ponadto ważne w nim jest kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drogach oraz rozpowszechniania wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Podczas trwania turnieju motoryzacyjnego, uczniowie wykazali się wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego, historii polskiej motoryzacji oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Rozpoznawali także części samochodowe oraz udowodnili sprawną jazdę w praktyce.