W trakcie sesji rady miejskiej, która odbędzie się 22 czerwca, zostanie przedstawiona niecodzienna uchwała dotycząca przywrócenia imienia jednej z najstarszych szkół w Głogowie. Szkoła istnieje już od 63 lat i przez 53 lata mieści się we własnym budynku przy Alei Wolności, jednak przez ostatnie 33 lata pozostawała bezimienna.

Początki szkoły sięgają czasów powojennych – była to trzecia szkoła podstawowa zbudowana po wojnie w Głogowie (po SP-3 i SP-6). Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 2 września 1970 roku, a uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miejskich oraz Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze. Przez 30 lat szkoła nosiła imię Gwardii Ludowej, z którego zrezygnowano w 1990 roku.

Na nowe imię – Ratowników Górniczo-Hutniczych – zgodnie zaproponowali rada pedagogiczna szkoły oraz rodzice uczniów. Przewodniczący rady miejskiej, Zbigniew Sienkiewicz, przyznaje, że faktycznie jest to nieco dziwne, że dopiero teraz nadaje się szkole imię, ale widać, że przez te lata nikt nie odczuwał tego jako problemu.

Wnioskodawcy swoją propozycję uzasadniają tym, że nadanie imienia wzbogaci tradycję szkoły oraz nada jej indywidualny charakter. Imię „Ratowników Górniczo-Hutniczych” ma być wyrazem szacunku dla trudu i poświęcenia tych osób, które ratują życie górnikom – synom, ojcom, mężom, przyjaciołom i kolegom. W ten sposób placówka edukacyjna oddaje również uznanie pracy ratowników górniczych, którzy pomagają w ekstremalnych warunkach i których praca mierzona jest przede wszystkim liczbą ocalonych istnień ludzkich. Dzięki temu szkoła stanie się bardziej rozpoznawalna w środowisku lokalnym.

Po nadaniu imienia szkole przewidziane są również kolejne działania, takie jak wręczenie placówce sztandaru.