8 września miało miejsce uroczyste otwarcie nowej placówki Rodzinnego Domu Dziecka, zlokalizowanej przy ulicy Folwarcznej. Zmodernizowany obiekt stał się domem dla czternastu dzieci, które wcześniej mieszkały w dwóch oddzielnych placówkach – jednej w Kotli i drugiej przy ulicy Orbitalnej. Każde dziecko ma teraz do dyspozycji swoje miejsce w pokoju, który dzieli z innym wychowankiem.

Starosta głogowski, Jarosław Dudkowiak, wyraził satysfakcję z tego, że Powiat Głogowski mógł przekazać ten wymarzony dom dzieciom, podkreślając jednocześnie, jak bardzo zmieniły się standardy dotyczące tego, jak powinny wyglądać takie placówki. W jego odczuciu nowy rodzinny dom dziecka oddaje ducha prawdziwego domu.

Koszt budowy nowego Rodzinnego Domu Dziecka wyniósł około 3 miliony złotych. W placówce pracuje pięciu wychowawców i koordynator, którzy nie tylko opiekują się dziećmi, ale także nauczają je samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Dzieci samodzielnie przygotowują posiłki i dbają o porządek.

Starosta Dudkowiak wyraził również nadzieję, że wszystkie dzieci już dobrze zaaklimatyzowały się w nowym miejscu i czują się tam komfortowo.