Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba poruszająca się na piechotę poza terenem zabudowanym po nadejściu zmroku powinna być wyposażona w elementy odblaskowe. Dzięki „odblaskom”, pieszy jest widoczny nawet z dystansu 150 metrów, podczas gdy bez nich, zwłaszcza jeśli jest ubrany w ciemne kolory, jego widoczność spada do zaledwie 40 metrów. Nieprzestrzeganie tych przepisów naraża nas na realne zagrożenie dla życia.

Gdy jesień nadchodzi i zmrok zapada wcześniej, a także kiedy pogoda pogarsza się, piesi na drogach stają się trudno widoczni. Dodatkowy dystans widoczności dzięki elementom odblaskowym daje kierowcom szansę na wyhamowanie i bezpieczne omijanie pieszych. Tym samym, prawdopodobieństwo potrącenia pieszego przez pojazd znacząco maleje.

Poprawa naszej widoczności na drodze to znaczący wzrost naszego bezpieczeństwa. Zastosowanie elementów odblaskowych w różnych formach – zawieszki, opaski, kamizelki itp., zwiększa szanse pieszego na uniknięcie potrącenia w trudnych warunkach widoczności. Aby odblaski były efektywne, powinny być umieszczone tak, aby znalazły się w zasięgu świateł samochodowych i były dobrze widoczne dla kierowców nadjeżdżających z każdego kierunku.

Należy jednak pamiętać, że za niewłaściwe korzystanie z elementów odblaskowych lub ich brak grozi mandat do 100 zł. Obowiązek stosowania tych elementów dotyczy wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu na drogach poza terenem zabudowanym, przez cały rok.