Po ostatnich wyborach parlamentarnych, mieszkańcy Głogowa mogą świętować. Ich aktywność na urnach wyborczych przyczyniła się do tego, że dwóch reprezentantów tego regionu zasiądzie w ławach Sejmu. Są to Łukasz Horbatowski, reprezentujący Platformę Obywatelską, oraz Wojciech Zubowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wyjątkowo wysoka frekwencja wynosząca 73,6% w powiecie głogowskim okazała się kluczowa dla tych wyników. Zdecydowane poparcie dla lokalnych polityków przyniosło oczekiwane rezultaty.

Wśród dwóch nowo wybranych posłów to Łukasz Horbatowski zdobył najwięcej zaufania wyborców. W całym okręgu oddano na niego 13 934 głosy, co zaowocowało czwartym miejscem na liście kandydatów KO. Wojciech Zubowski zdobył natomiast 8527 głosów, plasując się na piątym miejscu listy PiS.

Przed rozpoczęciem kariery parlamentarnej, Łukasz Horbatowski pełnił funkcję wójta gminy Kotla. Teraz będzie miał okazję działać na jeszcze szerszą skalę, reprezentując interesy mieszkańców Głogowa w Sejmie.