Huta Miedzi Głogów, znana jednostka KGHM Polska Miedź, ma za cel wzbogacenie swojego terenu o dodatkowe 140 tysięcy sadzonek drzew i krzewów leśnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie wydanym przez KGHM, zakład planuje wprowadzić te zmiany na swoim terenie w 2024 roku.

Obszar w pobliżu oddziału KGHM Polska Miedź zostanie uzupełniony o różne gatunki drzew i krzewów. Wśród nich znajdą się takie gatunki jak dęby i buki, a także inne gatunki biocenotyczne. Te ostatnie są szczególnie cenne ze względu na ich zdolność do podnoszenia walorów przyrodniczych obszarów leśnych.

KGHM, w swoim komunikacie wydanym w poniedziałek, podało również, że Huta Miedzi Głogów jest właścicielem terenów leśnych stanowiących 35% całkowitej powierzchni zakładu. To więcej niż średnia lesistość Polski, wynosząca prawie 31%.

Wskazano również, że Huta Miedzi Głogów ponownie podjęła działania związane z nasadzeniem lasów na swoim terenie. Tym razem chodzi o posadzenie 140 tysięcy sadzonek drzew i krzewów leśnych, co jest zgodne z wcześniejszymi planami zakładu.