W ramach działań na rzecz ochrony środowiska, Huta Miedzi Głogów przygotowała się do posadzenia ponad 140 tysięcy sadzonek drzew i krzewów leśnych na swoich gruntach. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, głogowska huta bierze aktywny udział w pracach związanych z rekultywacją terenów poprzemysłowych. Oferując schronienie dla różnych gatunków drzew, takich jak dęby czy buki, a także roślin biocenotycznych, zakład przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności i ulepszania walorów przyrodniczych terenu.

Huta Miedzi Głogów to nie tylko miejsce produkcji miedzi, ale również znaczący obszar leśny – lasy stanowią bowiem aż 35% całkowitej powierzchni nieruchomości należących do huty. Właśnie na tych gruntach, pod okiem specjalistów z działu ochrony środowiska oddziału KGHM, prowadzone są regularne prace związane z nasadzeniami lasów.

Celem tych działań jest nie tylko ochrona środowiska naturalnego, ale również dbanie o bioróżnorodność i walory przyrodnicze terenów przyległych do huty. Dzięki temu, Huta Miedzi Głogów staje się nie tylko ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu, ale również miejscem, które z szacunkiem odnosi się do otaczającej jej natury.