Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu podał do wiadomości publicznej wyniki analizy próbek wody pobranych z Odry. Próbki, które zbadano, zostały zebrane 13 czerwca 2024 r. w okolicach Głogowa. Z raportu wynika, że stwierdzono podwyższone stężenie „złotej algi”, co jest prawdopodobną przyczyną śnięcia dużej ilości ryb.

Informacja na temat masowego umierania ryb w obszarze Głogowa pojawiła się po raz pierwszy 10 czerwca. Początkowo zauważono martwe narybki pływające brzuchem do góry, a następnie zaobserwowano większe okazy ryb o długości między 60 a 80 cm płynące bez oznak życia. Po kilku dniach zebrano już ponad 600 kg martwych ryb z wód Odry.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu dodatkowo zapewnia, że obecnie zjawisko masowego śnięcia ryb w kanale Odry w Głogowie ustało. Niemniej jednak, służby kontynuują stałe monitorowanie sytuacji i stanu wody, aby zapobiec ewentualnym kolejnym incydentom tego typu.