Głogów jest jedną z najstarszych miejscowości położonych na terenie Polski, nic więc dziwnego, że w mieście znajduje się wiele historycznych zabytków i pomników przyrody.

Pomnikiem przyrody jest obiekt przyrody żywej, o szczególnej wartości naukowej, kulturowej lub historyczno-pamiątkowej. Najczęściej są to najstarsze i największe drzewa. W Głogowie takich pomników jest 19.

Pomniki przyrody w centrum

Najbardziej rozpoznawalnym głogowskim pomnikiem przyrody jest grupa głogów, znajdujących się na ulicy Piekarskiej. Wiek tych roślin szacuje się na ok. 100 lat. Kiedyś głogiem nazywano wszystkie krzewy kłujące i stąd wzięła się nazwa miasta.

Przy skrzyżowaniu ulic H. Kołłątaja i S. Staszica stoi dąb szypułkowy „Henryk”, który mierzy 28 metrów wysokości i 363 centymetry obwodu. W 2006 roku ochroną została objęta grupa siedmiu dębów szypułkowych przy ulicy Rzeźniczej.

W Fosie Miejskiej umiejscowiony jest tulipanowiec amerykański „Teofil”, który w obwodzie ma 283 centymetry, a wysokości 20 metrów. Na skraju Parku Leśnego rośnie buk pospolity, który również ma około 20 metrów i wysokości, a w obwodzie mierzy 310 centymetrów.

Przy ulicy Kołłątaja znajdziemy kolejny objęty ochroną okaz dębu szypułkowego. Ten mierzy sobie 25 metrów wysokości, a jego pień ma 407 centymetrów w obwodzie. Na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Budowlanych znajduje się 25. metrowa topola biała, imieniem „Lena”.

Zniszczona objęta ochroną lipa

Do zniszczenia jednego z pomników przyrody w Głogowie doszło na terenie zabytkowego cmentarza na ulicy Legnickiej. Zniszczona została ponad stuletnia lipa. Przedwojennemu drzewu przewiercono system korzeniowy i nalano do środka preparat chwastobójczy. Policja szuka winnego tego aktu wandalizmu.