Coraz mniej czasu pozostało na zgłaszanie własnych projektów do Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Głogowa mogą mieć wpływ na swoje miasto, a wygrane projekty zostaną zrealizowane przez miasto w przyszłym roku.

Głogów zrealizuje projekty mieszkańców

Projekty są przyjmowane od początku lipca, a zgłaszać można je do końca sierpnia. Projektem musi być coś, co będzie miało wpływ na rozwój miasta lub zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Każdy zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego pomysł musi mieć poparcie co najmniej 15. mieszkańców.

W październiku poznamy wyniki oceny formalnej, a w dniach 02-25 listopada odbędzie się głosowanie na wybrane projekty.

Jak zakończyła się poprzednia edycja?

Pod koniec poprzedniego roku odbyło się głosowanie na 45 wybranych projektów głogowian. Zostały one dodane do budżetu na rok 2022, a na ich realizację przeznaczono 2.5 miliona złotych.

W pierwszym Okręgu Konsultacyjnym wygrała modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie na plac zabaw. W drugim okręgu wybrano dostosowanie Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trzecim modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie. W kolejnym Okręgu Konsultacyjnym drugi etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9, a piątym zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.