Dzięki pomocy, które otrzymało OSP Przedmoście, udało się doposażyć jednostkę w nowy sprzęt i wyposażenie. Zakupiono nowe ubrania, hełmy strażackie oraz wielofunkcyjne urządzenia ratownicze. 

Jednostka OSP Przedmoście otrzymała wsparcie finansowe od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak podaje Urząd Gminy Głogów, dzięki realizacji projektu udało się zakupić sprzęt oraz wyposażenie jednostki. Zakupiono specjalistyczne ubrania, które przeznaczone są dla strażaków, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dzięki materiałowi, z którego są wykonane, chronią przed skutkami promieniowania cieplnego oraz płomieniami. W ubrania również nie wnika woda, co jest bardzo ważne podczas akcji gaśniczych. 

Jednostkę doposażono także w nowej generacji hełmy strażackie oraz urządzenia ratownicze wielofunkcyjne. Sprzęt wielofunkcyjny sprawdzi się w przypadku tworzenia wyjść ewakuacyjnych i torowaniu przejść. Dzięki szerokiemu zastosowaniu m.in. w przebijaniu, uderzaniu, podważaniu, czy cięciu elementów stanowiących przeszkody dla ratowników, sprzęt będzie doskonałym narzędziem do przeprowadzania rozpoznania.