W Głogowie trwają pracę nad budową nowej ścieżki rowerowej i chodnika, które zlokalizowane mają być wzdłuż ulicy Wita Stwosza. To ponad kilometr wyremontowanego chodnika od ul. Kazimierza Wielkiego do okolic wejścia na stadion miejski. 

Prace nad inwestycją miasta, polegającą na remoncie 1,2-kilometrowego odcinka chodnika oraz ścieżki rowerowej w Głogowie stale postępują. Rozpoczęcie przebudowy zlokalizowano przy skrzyżowaniu na ulicy Kazimierza Wielkiego. Następnie poprowadzona będzie wzdłuż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 14 i zakończy się po przejściu na zachodnią stronę w okolicach skrzyżowania przy stadionie miejskim. 

Planowana inwestycja obejmuje przede wszystkim budowę chodników i ścieżki rowerowej oraz przebudowę istniejących już zjazdów do ul. Brzoskwiniowej, Szkoły nr 14 oraz marketu biedronka. Ponadto zamontowane zostaną nowe latarnie i zbudowana elektroenergetyczna linia kablowa oświetlenia drogowego. Polegać ma ona na doświetleniu przejścia przy szkole podstawowej. Jak podaje UM Głogów, całkowity koszt inwestycji to 1.670.912,26 zł.