Gmina Głogów pamiętała o sołtysach z regionu w dniu ich święta. 11 marca bowiem przedstawiciele sołectw spotkali się z Wójtem – Bartłomiejem Zimnym, Sekretarz Gminy Iwoną Osomańską oraz Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Głogów Leszkiem Rydz. 

Dzień Sołtysa przypomina nam, jak ważna dla społeczności wiejskiej jest ta praca oraz przybierana przez przedstawicieli postawa. Pragnąc podziękować za zaangażowanie, Wójt Gminy zaprosił wszystkich sołtysów z regionu na spotkanie. Podczas jego trwania, podziękował za ich działalność, nieocenione zaangażowanie i starania. Ponadto złożył na ich ręce życzenia: zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w codziennych obowiązkach sołtysa. Pamiętajmy, że to właśnie Sołtys jest pierwszą osobą, do której udajemy się w przypadku lokalnych problemów. Ponadto odpowiada on za wiele spraw oraz przekazuję mieszkańcom sołectw najważniejsza informacje.