Spółka Komunikacja Miejska w Głogowie, dolnośląskim mieście, zanotuje ważne wydarzenie w swojej historii – po raz pierwszy zdecydowano się na zakup autobusów elektrycznych. Decyzja ta jest wynikiem środków pozyskanych w ramach programu Zielony Transport Publiczny, dzięki któremu samorząd miejski mógł przystąpić do realizacji tak innowacyjnego projektu. Zaplanowano zakup pięciu pojazdów o długości około 12 metrów każdy, a proces wyboru odpowiedniego dostawcy został sfinalizowany na początku lipca tego roku.

Podczas procedury przetargowej jedynym zainteresowanym dostawcą okazał się Solaris, który zaoferował realizację zamówienia za sumę 17,208 milionów złotych. Warto podkreślić, że budżet przeznaczony przez gminę na ten cel był nieco większy i wynosił dokładnie 17,374 miliony złotych. W związku z tym nie powinno nas zaskoczyć, że samorząd miejski postanowił skorzystać z oferty Solarisa, a całe postępowanie przetargowe zakończyło się sukcesem.

W komunikacie dotyczącym wyboru najlepszej oferty poinformowano także o terminie podpisania umowy. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to kontrakt zostanie zawarty 6 września bieżącego roku.