Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych na rondzie, które ma powstać na miejscu skrzyżowania ulic Legnicka, Piłsudskiego i Poniatowskiego, wymusiło wprowadzenie od poniedziałku (6.11.) modyfikacji tras dla niektórych linii autobusowych obsługiwanych przez miejski transport publiczny.

Autobusy poruszające się trasami linii nr 8 i 9 zostaną skierowane na objazd prowadzący przez ulice Budowlanych, Kossaka i Legnicką. Mimo zmiany trasy, planowane godziny odjazdu z poszczególnych przystanków oraz miejsca, w których pojazdy będą zatrzymywać się na czas obsługi pasażerów, pozostaną bez zmian. Jednakże należy spodziewać się możliwości okresowych opóźnień względem ustalonego harmonogramu kursów, wynikłych ze zmienionych warunków ruchu drogowego.

Pozostałe linie, to jest numery 0, 1, 3 ,5, 6, 7, 10 i 11 będą kontynuować swoje kursy według standardowych tras i zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Niemniej jednak istnieje możliwość sporadycznych opóźnień tych autobusów.

Wreszcie, autobusy przypisane do linii nr 2 i 4 zostają przekierowane, tak aby kursowały przez miejscowość Ruszowice. W szczególności w przypadku linii nr 2 może dochodzić do większych opóźnień. Co więcej, pomimo zmiany trasy, nie są planowane dodatkowe przystanki. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przystanek przy ulicy Legnickiej zostanie tymczasowo wyłączony z eksploatacji.