Łukasz Kogut, radny miejski z Głogowa, z dumą informuje o pozytywnych skutkach swojej interpelacji skierowanej do prezydenta miasta. Dzięki jego zaangażowaniu, w ciągu zaledwie czterech miesięcy doszło do znaczącej poprawy warunków dla pieszych poruszających się jednym z głogowskich traktów.

„Moja interpelacja przyczyniła się do stworzenia kolejnego bezpiecznego miejsca na mapie Głogowa” – wyraża swoje zadowolenie Kogut. Przypomina, że jeszcze niedawno brak było odpowiedniego oznakowania przejścia dla pieszych prowadzącego do sklepu sieci Biedronka przy ulicy Transportowej. Dodatkowo, mieszkańcy okolicznych osiedli Piastów i Złota Podkowa musieli pokonywać ten odcinek, brodząc po kostki w błocie. Interpelację w sprawie potrzeby poprawy bezpieczeństwa pieszych na tej części ulicy, radny złożył do prezydenta Głogowa w czerwcu.

W odpowiedzi na interpelację, prezydent Rafael Rokaszewicz zapewnił, że ulica Transportowa zostanie poddana gruntownej przebudowie, co już jest uwzględnione w planach miasta. Jednakże, najważniejsze prace mają zostać przeprowadzone jako pierwsze.