Zarządcy dróg podjęli decyzję o wprowadzeniu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej S3 na odcinku w pobliżu węzła Głogów Zachód. To działanie jest konieczne ze względu na przeprowadzaną naprawę wiaduktu oznaczonego jako WD-19, który przechodzi nad tą trasą. Rozpoczynając od dzisiejszego dnia, ruch pojazdów będzie kierowany jednym pasem w każdym kierunku.

Ponadto, na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości – dozwolona maksymalna prędkość wynosi 60 km/h. Przeszkody i utrudnienia w ruchu są spodziewane do mniej więcej połowy bieżącego miesiąca marca.

Prace, które są obecnie prowadzone, mają na celu naprawić uszkodzoną strukturę wiaduktu WD-19 nad drogą S3 w pobliżu węzła Głogów Zachód. Ten konkretny wiadukt jest częścią trasy dojazdowej do miejscowości Jakubów.