Planowana obwodnica dla miasta Głogowa, która obejmuje dodatkowo drugi most w ciągu drogi krajowej numer 12, jest zaprojektowana z myślą o ukończeniu w roku 2027. Oczekiwano, że wykonawca tego przedsięwzięcia zostanie wybrany w minionym tygodniu, jednak proces ten uległ opóźnieniu z powodu złożonego odwołania. Z tego powodu decyzja w sprawie firmy, która podejmie się realizacji projektu, zostanie podjęta dopiero po kilku następnych tygodniach.

Nowa trasa, mająca usprawnić komunikację w regionie, będzie miała długość ponad 18 kilometrów. Zgłosiło się dziewięć firm chętnych do podjęcia się jej budowy. Oferty finansowe, które przedstawiły, różnią się znacznie – najmniejsza z nich wynosi 707 milionów złotych, podczas gdy największa zbliża się do kwoty 900 milionów złotych. Natomiast budżet, który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przeznaczyła na realizację tego zadania, przekracza miliard złotych. Jak poinformowała Magda Szumiata, przedstawicielka wrocławskiego oddziału GDDKiA, komisja przetargowa dokładnie przeanalizowała złożone oferty. Planowano już wybrać tę najkorzystniejszą, jednak wpłynęło odwołanie i procedury potrwają jeszcze kilka tygodni.

Podczas swojej wizyty w Głogowie w ubiegłym piątku, wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz zapewnił, że budowa obwodnicy zostanie zrealizowana i nie ma zagrożenia dla jej realizacji. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to marzec. Budowa zaplanowana jest na lata 2025 i 2026, natomiast rok 2027 to czas, kiedy mieszkańcy powinni móc już korzystać z nowej trasy. Jak zaznaczył P. Gancarz, powinno to rozwiązać problemy komunikacyjne, które dotykają lokalną społeczność.