Miasto Głogów jest na progu rozpoczęcia szeroko zakrojonego remontu swojej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a realizację ułatwi zabezpieczenie znacznej sumy pieniędzy na ten cel. Instytucja ta z sukcesem zdobyła dofinansowanie w kwocie 2,25 mln złotych przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych.

Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteka w Głogowie ma zostać całkowicie odmieniona w ciągu najbliższych dwóch lat. Do pozyskanych środków Miasto dołoży dodatkowe 750 tysięcy złotych, a suma ta umożliwi gruntowną przebudowę głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Prace renowacyjne obejmują szereg zmian, które mają przyczynić się do poprawy funkcjonalności budynku i komfortu korzystania z usług bibliotecznych – mówi Izabela Owczarek, dyrektor MBP w Głogowie. Planowane jest zamontowanie windy, wymiana stolarki okiennej, zainstalowanie nowego pieca i systemu centralnego ogrzewania, modernizacja klatki schodowej oraz wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo przewidziano również nową aranżację wnętrz.

Wniosków o dofinansowanie na realizację tego typu projektów nadesłano 111, ale tylko 27 instytucji przeszło pozytywnie ocenę formalną i uzyskało środki. Głogowska biblioteka znalazła się na 19. miejscu w tej grupie – dodaje Izabela Owczarek.