Wspólne działania służb policyjnych z Głogowa, Polkowic, Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Gorzowie Wielkopolskim, SPKP KWP w Opolu, SPKP we Wrocławiu oraz Biura Operacji Antyterrorystycznej w Warszawie przyniosły efekty w postaci zatrzymania siedmiu osób powiązanych z handlem narkotykami. Zabezpieczono również znaczną ilość substancji odurzających i gotówki. Osoby te, które już usłyszały zarzuty, spędzą trzy następne miesiące za kratami.

Siły policyjne z Głogowa i Polkowic współpracowały ściśle z wyżej wymienionymi jednostkami, aby przeprowadzić operację mającą na celu rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się dystrybucją narkotyków. Po dokładnym wytypowaniu miejsc zamieszkania podejrzanych, służby policyjne przystąpiły do działań na terenie Głogowa i powiatu nowosolskiego.

Podejrzenia okazały się trafione – pod podanymi adresami znaleziono członków grupy przestępczej, której działania polegały na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Działania te zakończyły się sukcesem, a efektem jest zatrzymanie siedmiu osób oraz zabezpieczenie dużej ilości narkotyków i gotówki.