Odwiedzające dzieci mikołaje na rowerach to akcja, która stała się w Głogowie już pewną tradycją. To również największe tego typu wydarzenie w regionie, niosące uśmiech na twarzach najmłodszych. W tym roku podróż z prezentami ruszy 11 grudnia. 

Mikołaje odwiedzają z upominkami rodziny w Głogowie, które zostały dotknięte trudną sytuacją życiową i materialną. Wszyscy zaangażowani w wydarzenie mają świadomość, że nie ważna jest wartość prezentu, a obecność i pamięć o dzieciach. Organizatorzy zachęcają również mieszkańców do przyłączenia się do akcji i pozostania mikołajem, aby tradycyjny peleton był jak najdłuższy.  

Tegoroczna akcja rozpocznie się 11 grudnia o godzinie 11:30 na rynku przed ratuszem. Po omówieniu trasy przejazdu oraz bezpieczeństwa mikołaje wyruszą na ulice Głogowa. W tym roku będą mieli do przejechania około 10 km. 

Trwająca od kilku lat akcja charytatywna pozwoliła na zapewnienie uśmiechu ponad setki rodzin i placówek opieki społecznej. Podążali do dzieci na swoich dwukołowych pojazdach niezależnie od panującej pogody, przejeżdżając prawie 100 km.